Listy konkursowe z lotu Burg II.


Dodano 29 czerwca 2020 o godz. 13:32

Dodano wszystkie listy konkursowe.


Otwieranie zegarów na sezon 2020.


Dodano 9 maja 2020 o godz. 07:25

OTWIERANIE ZEGARÓW 2020.

  1. 1. CZŁUCHÓW               13.00
  2. 2. WAŁCZ                       13.00
  3. 3. CHOJNA                     16.00
  4. 4. CHOJNA                     16.00
  5. 5. CHOJNA                     16.00
  6. 6. WAŁCZ                       18.00  (czwartek Boże Ciało)

Plan lotów i wyjazdy kabin.


Dodano 6 maja 2020 o godz. 23:18

PZHGP  Oddział Tczew – Plan Lotów 2020r.

PIERWSZE 6 LOTÓW ,W PÓŹNIEJSZYM CZASIE DODANE ZOSTANE NASTĘPNE.

 

L.P.

Miejscowość

Km.

Kategoria

Kategoria

Kategoria

Kategoria

Data Wkładania

Data Lotu

GODZINY   ODJAZDÓW   KABINY

 

NOWY DWÓR

PSZCZÓŁKI

SUCHOSTRZYGI

OKRĄGLAK

CZYŻYKOWO

1

Człuchów

100

 

 

DERBY

A

09.05.20

10.05.20

18.00

19.00

19.30

20.15

21.00

2

Wałcz

180

 

 

DERBY

A

16.05.20

17.05.20

18.00

19.00

19.30

20.15

21.00

3

Chojna I

320

GMP

INTER

DERBY

A - B

23.05.20

24.05.20

17.00

18.00

18.30

19.15

20.00

4

Chojna II

320

GMP

INTER

DERBY

A – B

30.05.20

31.05.20

17.00

18.00

18.30

19.15

20.00

5

Chojna III

320

GMP

INTER

DERBY

A – B

06.06.20

07.06.20

17.00

18.00

18.30

19.15

20.00

6

Wałcz

180

 

 

DERBY

A

10.06.20

11.06.20

18.00

19.00

19.30

20.15

21.00

                             

 


Uchwały Zarządu Głównego.


Dodano 6 maja 2020 o godz. 18:09

W zakładce Dokumenty-Komunikaty zostały umieszczone uchwały Zarządu Głównego.


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI


Dodano 6 maja 2020 o godz. 13:36

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Więcej na stronie Zarządu Głównego.

Lub na naszej stronie w zakładce Dokumenty-Komunikaty


AKTUALNA INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI .


Dodano 24 kwietnia 2020 o godz. 18:03

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Burg


28 czerwca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-06-29 13:40Burg


22 czerwca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-06-23 14:35Chojna


14 czerwca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-06-15 00:39Człuchów


11 czerwca 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-06-12 16:45Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl